Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A latent ruthenium based olefin metathesis catalyst with a sterically demanding NHC ligand