Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A ‘Limitations’ section should be mandatory in all scientific papers