Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A logic-based environmental decision support system for the management of horizontal subsurface constructed wetlands