Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A mechanistic model for electrochemical nutrient recovery systems