Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A Modified Recombineering Protocol for the Genetic Manipulation of Gene Clusters in Aspergillus fumigatus