Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A norm-aware multi-agent system for social simulations in a river basin