Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A novel approach to interpret quasi-collimated beam results to support design and scale-up of vacuum UV based AOPs