Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A predictive toolset for the identification of degradation pattern and toxic hazard estimation of multimeric hazardous compounds persists in water bodies