Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A printed and self-powered test strip for digital conductivity measurement of low volume liquid samples