Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A reliable LC-MS/MS-based method for trace level determination of 50 medium to highly polar pesticide residues in sediments and ecological risk assessment