Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A review of chromium (Cr) epigenetic toxicity and health hazards