Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A review of the impacts of dams on the hydromorphology of tropical rivers