Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A round-trip ticket: the importance of release processes for in-stream nutrient spiraling