Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A tale of pipes and reactors: Controls on the in-stream dynamics of dissolved organic matter in rivers