Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A universal bacterial inoculum for dissolved organic carbon biodegradation experiments in freshwaters