Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

A versatile gold synthon for acetylene C-H bond activation