Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Accumulation of perfluoroalkyl substances in human tissues