Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Acidification and increase of phosphorus levels in Pampean streams after 12 years of agricultural intensification