Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Administration of Probiotics Improves the Brine Shrimp Production and Prevents Detrimental Effects of Pathogenic Vibrio Species