Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Adsorption and removal at low atrazine concentration in an MBR pilot plant