Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Adsorption of perfluoroalkyl substances on microplastics under environmental conditions