Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Advanced control system for reverse osmosis optimization in water reuse systems