Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Advanced Electrochemical Processes for the Elimination of Pharmaceutical Compounds in Contaminated Waters