Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Advanced oxidation processes for water and wastewater treatment – Guidance for systematic future research