Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Aeromonas rivipollensis sp nov., a novel species isolated from aquatic samples