Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Agricultural Soil Degradation in Estonia, Latvia and Lithuania