Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Algal-based removal strategies for hazardous contaminants from the environment – A review