Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

An appraisal of the contemporary sediment yield in the Ebro Basin