Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

An appraisal of the sediment yield in western Mediterranean river basins