Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

An eco-friendly way to valorize winery wastewater and sewage sludge: Anaerobic co-digestion