Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

An overview of UV-absorbing compounds (organic UV filters) in aquatic biota