Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Anaerobic treatment of abattoir waste: Biogas production and correlation parameter in a batch reactor system