Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Anaerobic treatment of swine manure under mesophilic and thermophilic temperatures: Fate of veterinary drugs and resistance genes