Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Analysis and occurrence of emerging brominated flame retardants in the Llobregat River basin