Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Analysis and prevention of microplastics pollution in water: Current perspectives and future directions