Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Analysis of the occurrence and risk assessment of polar pesticides in the Llobregat River Basin (NE Spain)