Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Analysis of the uncertainty in the monetary valuation of ecosystem services – A case study at the river basin scale