Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Analytical methodologies used for screening micro(nano)plastics in (eco)toxicity tests