Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Ant colony optimization-based method for managing industrial influents in wastewater systems