Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Anthropogenic contaminants of high concern: Existence in water resources and their adverse effects