Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ANTI-ANXIETY DRUGS AND FISH BEHAVIOR: ESTABLISHING THE LINK BETWEEN INTERNAL CONCENTRATIONS OF OXAZEPAM AND BEHAVIORAL EFFECTS