Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antibiotic nitrofurazone drives the functional dynamics of periphytic protozoan fauna in marine environments