Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antibiotic residues in final effluents of European wastewater treatment plants and their impact on the aquatic environment