Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antibiotic resistance genes in bacteriophages from diverse marine habitats