Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antibiotic resistance in European wastewater treatment plants mirrors the pattern of clinical antibiotic resistance prevalence