Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antidepressants in a changing ocean: Venlafaxine uptake and elimination in juvenile fish (Argyrosomus regius) exposed to warming and acidification conditions