Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antidrug resistance in the Indian ambient waters of Ahmedabad during the COVID-19 pandemic