Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Antipsychotics as environmental pollutants: An underrated threat?