Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Application date as a controlling factor of pesticide transfers to surface water during runoff events