Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Application of a distributed 2d overland flow model for rainfall/runoff and erosion simulation in a mediterranean watershed